นายนนท์   แสงจันทร์
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ลิงค์เพื่อนบ้าน
อีเมลล์ E-Mail

โครงการ " เยาวชนรุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติด"

                        เพื่อให้นักเรียนและเยาวชน มีความรู้ มีทักษะในการดำเนินชีวิต มีจิตใจที่เข้มแข็ง สามารถต่อสู้ปัญหา รู้จักยั้งคิด และหลีกเหลี่ยง รู้เท่าทันสิ่งยั่วยุต่าง ๆ ในเรื่องยาเสพติด

โดยมีกิจกรรมในสถานศึกษา ดังต่อไปนี้

โรงเรียนบ้านบึงตาต้า "ค่ายพุทธธรรม" คลิกดูกิจกรรม
โรงเรียนบ้านหนองฆ้อ ค่าย "สองวัยสานใจ ห่างไกลยาเสพติด" ปรับปรุง
โรงเรียนวัดมาบข่า "ค่ายธรรมะใส ๆ สู่ใจเยาวชน" คลิกดูกิจกรรม
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 "ค่ายแกนนำนักเรียน ต่อต้านยาเสพติด" คลิกดูกิจกรรม
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 7 "ค่ายคุณธรรมจริยธรรม" ปรับปรุง
โรงเรียนวัดห้วยโป่ง "ค่ายจิตอาสา พัฒนาชุมชน" คลิกดูกิจกรรม

 

 

 
นาฬิกา

เข้าสู่ระบบสถิติการเยี่ยมชม
097397
วันนี้วันนี้7
เดือนนี้เดือนนี้1968
ทั้งหมดทั้งหมด97397
54.91.49.40
เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Polls
การรับนักเรียนปี 2555 เป็นอย่างไร